O nas

W 2015 roku jako geodeta z 12-letnim doświadczeniem otworzyłem firmę GeoLex Jacek Gezela. Jest ona odpowiedzią na potrzeby rynku nieruchomości gruntowych oraz branży budowlanej.

Wykwalifikowany zespół

Nasz zespół tworzą doświadczeni geodeci: inżynierowie i technicy.
Stawiamy na stały rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w szkoleniach branżowych i zdobywanie państwowych uprawnień zawodowych.

Dzięki wysokim umiejętnościom i kwalifikacjom realizujemy zadania na wysokim poziomie technicznym.

Rzetelność, dokładność i etyka zawodowa to fundamenty naszych działań.

Geodezyjno-prawna obsługa

Trzonem działalności firmy jest obsługa nieruchomości gruntowych w zakresie geodezyjno-prawnym. W przeciągu 7 lat działalności:

 • Dokonaliśmy kilkuset geodezyjnych podziałów nieruchomości.
 • Pomierzyliśmy kilka tysięcy hektarów terenu do celów projektowych dla inwestycji drogowych, kolejowych i budownictwa mieszkaniowego.
 • Sporządziliśmy 62 opinie dla organów administracji rządowej oraz samorządowej,
 • Przeprowadziliśmy aktualizacje użytków gruntowych dla obrębów ewidencyjnych w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.

Oferta

 • podziały nieruchomości gruntów rolnych,
 • podziały nieruchomości gruntów zabudowanych i niezabudowanych,
 • podziały nieruchomości gruntów pod osiedla jednorodzinne i wielorodzinne,
 • podziały nieruchomości w celu wydzielenia pasów drogowych i kolejowych,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • wznowienia znaków granicznych,
 • mapy do celów prawnych do postępowań administracyjnych i sądowych,
 • weryfikacja użytków gruntowych,
 • łączenie działek ewidencyjnych,
 • wykazy zmian ewidencyjnych i wykazy synchronizacyjne,
 • wyznaczanie granic pasa drogowego lub kolejowego,
 • aktualizacje map zasadniczych,
 • mapy do celów projektowych,
 • inwentaryzacje budynków i budowli oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • pozyskiwanie warunków zabudowy.
 • mapy do zasiedzenia nieruchomości,
 • mapy zajęcia gruntów wywłaszczonych,
 • mapy służebności gruntowych,
 • mapy nieruchomości do wyłącznego korzystania - quoad usum.
 • analizy urbanistyczne,
 • analizy dokumentów planistycznych,
 • analizy zgodności danych zwartych w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków,
 • geodezyjne due deligence nieruchomości gruntowych.

Partnerzy

Realizacje

Sporządzenie mapy do celów projektowych oraz projektów podziału nieruchomości dla inwestycji „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”.

Podziały nieruchomości na terenach zamkniętych województwa kujawsko-pomorskiego dla PKP Polskie Koleje Państwo S.A.

Kompleksowa obsługa geodezyjna zadania „Instalacja odsiarczania spalin kotłów OP 230 nr 3 i 4 w PGE GiEK S.A. w Bydgoszczy.

Sporządzenie opinii prawidłowości wykonania dokumentacji technicznej dla Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych dla miasta Kcynia i Nakła nad Notecią w powiecie nakielskim.

Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści danych ze stanem faktycznym w terenie w obrębie Jarużyn gmina Osielsko oraz w obrębie Borówno gmina Dobrcz.

podziały nieruchomości i ustalenia granic nieruchomości dla gmin na terenie powiatów bydgoskiego, nakielskiego, żnińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w województwie kujawsko-pomorskim.

podziały nieruchomości dla Starostów Powiatów bydgoskiego, żnińskiego, nakielskiego, wąbrzeskiego.

Referencje

Skontaktuj się z nami!

Nie zwlekaj! Jeśli chcesz dowiedzieć czegoś więcej
albo masz dla nas projekt do wykonania – skorzystaj
z formularza obok by nawiązać z nami kontakt.