Partnerzy

We take clients feedback into account throughout the process. Also we regularly updated in order to keep up with WordPress Updates and also to improve the theme itself. Our blog and forums are great places to keep an update with latest trends, freatures and a public platform to learn, share, discuss and help. Our professional Support Staff are always ready to support you. You can contact us through online chat support or issue a ticket.


Firma „GIS-PLAN”, świadczy usługi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, obejmujące:

• projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z pomocą formalno – prawną,
• koncepcje zagospodarowania terenu,
• analizy zmian zagospodarowania przestrzennego,
• prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,


Firma „GIS-PLAN”, świadczy usługi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, obejmujące:

• projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z pomocą formalno – prawną,
• koncepcje zagospodarowania terenu,
• analizy zmian zagospodarowania przestrzennego,
• prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,


Firma „GIS-PLAN”, świadczy usługi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, obejmujące:

• projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z pomocą formalno – prawną,
• koncepcje zagospodarowania terenu,
• analizy zmian zagospodarowania przestrzennego,
• prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,


Firma „GIS-PLAN”, świadczy usługi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, obejmujące:

• projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z pomocą formalno – prawną,
• koncepcje zagospodarowania terenu,
• analizy zmian zagospodarowania przestrzennego,
• prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,